Jak rozpocząć?

To pro­ste – wystar­czy kil­ka kro­ków, aby zacząć swo­ją przy­go­dę z Lula.Cleaning!

Potrzebujesz naszej pomocy w konfiguracji?

Lula.Cleaning krok po kroku

  • Załóż kon­to
  • Dodaj po kolei swo­je loka­le, nadaj im nazwy i przy­pisz do nich pli­ki kalen­da­rzy (zobacz jak przy­go­to­wać te pli­ki)
  • Przy­pisz swo­je loka­le do eki­py sprzą­ta­ją­cej
  • Goto­we!
Przewiń do góry